MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Middels het ontwerpen van een energiebewust product wil IP Parking een voorbeeldige speler zijn op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

Wij brengen niet alleen de regelingen zoals RoHS, WEEE en duurzaam inkopen van Agentschap NL in de praktijk, maar zoeken daarnaast - met het oog op de toekomst -, naar wegen die anderen nog niet gegaan zijn. Ons beleid hierin is volgens ons ISO9001 kwaliteitssysteem vastgelegd in het document Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, dat voor alle werknemers via intranet openbaar is.

 

In het kader van energiebesparende maatregelen is uiteraard ook een groot aantal technische maatregelen doorgevoerd. Deze leveren een positieve bijdrage in het kader van het BREEAM concept.


Niet voor niets heeft Deloitte gekozen om het duurzaamste gebouw ter wereld, 'The Edge' in Amsterdam, te voorzien van parkeerapparatuur van IP Parking. Het gebouw is door BREEAM beoordeeld met de kwalificatie "Outstanding", met een score van 98,36%, de hoogste score die ooit is afgegeven. Een impressie van dit gebouw:

 

 

Onderstaand een overzicht van de maatregelen die IP Parking heeft getroffen om de duurzaamheid te bevorderen:

 

Organisatorische maatregelen

 • Alle apparatuur is in overeenstemming met RoHS. Dit EU-reglement streeft naar het niet toepassen van zes gevaarlijke stoffen, waaronder de brandvertragers in plastic PBB en PBDE, cadmium, chroom, kwik en lood.
 • Afvalverwijdering volgens WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment), in Nederland ook wel AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten).
 • Inkoop materialen in West-Europa, waardoor kinderarbeid wordt uitgesloten.
 • Inkoop materialen in West-Europa, waardoor ook op onderdelen wordt voldaan aan de EU-regels.
 • Inkoop materialen in West-Europa, waardoor transport (uitstoot) wordt beperkt.
 • Document Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen IP Parking beschikbaar op intranet volgens ISO9001 richtlijn.
 • Inkopen en facturering zoveel mogelijk aangeleverd via e-mail, tenzij een leverancier of opdrachtgever anders aangeeft.
 • Het intern uitprinten van documenten wordt alleen gedaan als dit echt nodig is. Is dit niet het geval, dan wordt er dubbelzijdig geprint.
 • Gebruikte verpakkingsmaterialen worden door ons teruggenomen en indien mogelijk opnieuw hergebruikt.

 

Technische maatregelen

 • Apparatuur gaat in rustmodus wanneer er geen activiteit is.
 • Standaard LED-technologie wordt ingekocht bij stop/oprij lichten, rijstrooksignalering en volsignalering om materiaalgebruik en stroomverbruik te verminderen.
 • Toepassen van TFT-schermen in plaats van LCD-schermen.
 • Gebruik van gerecyclede en opnieuw recyclebare materialen.
 • Apparatuur is vervaardigd uit staal en aluminium, zodat deze goed recyclebaar is.
 • Beschadigde onderdelen worden zo mogelijk gerefurbished.
 • Systeemonderdelen zoals camera's worden gevoed via Power over Ethernet. Hierdoor is er geen separate voedingsbekabeling noodzakelijk.
 • Het toch nog gebruikte papier ten behoeve van het printen van de parkeertickets is duurzaam geproduceerd (minder hulpstoffen toegevoegd) en kan met het gewone papierafval gerecycled worden. Dit in tegenstelling tot papier met een magneetstrip (klein chemisch afval).
 • Daar waar tickets gebruikt worden, wordt een thermische printer gebruikt i.p.v. inkt.
 • Onze support-afdeling heeft 100% web access waardoor de meeste storingen op afstand verholpen kunnen worden. Dit bespaart het aantal voertuigbewegingen on-site.
 • Combineren van preventief en 2e lijn correctief onderhoud. Dit bespaart het aantal voertuigbewegingen naar een object.

 

Innovatieve maatregelen

 • Kaartloos parkeren, waarbij uitsluitend via kentekenherkenning wordt in- en uitgereden en een betaalmogelijkheid bij de uitgangsterminal aanwezig is. Hierdoor zijn er geen papieren tickets meer nodig. Deze systemen worden veelal bij supermarkten (Albert Heijn/Jumbo) toegepast.
 • Digitalisering van de parkeeromgeving door integratie met belproviders. Ook hierbij hoeven er geen papieren tickets uitgegeven te worden aan de kortparkeerders.
 • Zeer snelle afhandeling van kentekenherkenning, waarbij de parkeerder niet hoeft te stoppen voor de slagboom/afsluiting, maar met een constante snelheid door kan rijden. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot sterk verminderd.
 • Aansturing van Parkeer Route Infomatie Systemen (PRIS), zowel extern (buiten de parkeerfaciliteit) als intern (binnen de parkeerfaciliteit). Hierdoor wordt het aantal onnodige voertuigbewegingen beperkt en de luchtkwaliteit bevorderd.
 • Early Bird (ook wel spits mijdend parkeren genoemd) is een manier om gebruikers te belonen door de parkeertransactie in een goedkoper tarief te plaatsen indien men aan de gedefinieerde voorwaarde voldoet.
 • Bike Rental Service biedt de parkeerder de mogelijkheid om op vertoon van de parkeerticket een fiets te huren. Het is een duurzame manier om de stad fietsend te ontdekken. Diefstal van de fiets is onmogelijk omdat uitrijden alleen mogelijk is wanneer de fiets is ingenomen, het voertuig dient dus als onderpand.

 

Transparantie

Over onze MVO-prestaties zijn we transparant. Het volledige MVO-rapport kan door iedereen worden gelezen. Alle informatie is geverifieerd door FIRA Sustainability.

 

Bekijk het volledige rapport