Gemeente is BTW verschuldigd over parkeren openbare weg

Gemeenten moeten 21 procent btw betalen over de parkeerinkomsten aan de openbare weg. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Gelderland. Een opmerkelijke uitspraak, zeker omdat het oordeel afwijkt van alle eerdere jurisprudentie en beleidsregels over dit thema.

14 november 2016

Btw-verplichting

Gemeenten worden niet als ondernemer aangemerkt voor de activiteiten die zij als overheid verrichten. Dat betekent dat gemeenten voor die overheidsactiviteiten in principe niet btw-plichtig zijn. Een uitzondering wordt gemaakt wanneer er sprake is van concurrentieverstoring. In deze casus oordeelt de rechtbank dat er sprake is van een dergelijke verstoring omdat private parkeerbedrijven btw moeten betalen en de gemeente niet. Dat het bij de private bedrijven gaat om een parkeergarage of parkeren achter een slagboom doet daar volgens de rechtbank niets aan af. Het gaat immers om dezelfde handeling en de gemiddelde consument wenst de auto zo dicht mogelijk bij de bestemming te parkeren.

 

Gevolgen

Als deze uitspraak stand houdt, dan betekent dat dat de gemeente netto minder opbrengsten ontvangt of het parkeren aan de openbare weg 21% duurder wordt. De gemeente zal bovendien haar btw-labeling moeten aanpassen. Dat is geen gemakkelijke exercitie. Omdat de parkeerplaatsen op de openbare weg zijn gelegen en dus vaak als onderdeel van de openbare ruimten worden aangelegd, kan een splitsing naar overheidshandelingen (compensatie via het BCF) en ondernemershandelingen (aftrek via btw-aangifte) lastig zijn. Verder is het de vraag hoe moet worden omgegaan met parkeervergunningen in gebieden met betaald parkeren. Deze uitspraak kan ook effect hebben op de vennootschapsbelastingplicht (vpb). De staatssecretaris heeft meermaals aangegeven dat parkeren op straat is vrijgesteld van vpb op basis van de vrijstelling voor overheidstaken. Deze vrijstelling is echter niet van toepassing wanneer er sprake is van concurrentie.

 

Wij volgen het verloop van de procedures aandachtig en houden u uiteraard op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

 

Bron: BDO & Rechtbank Gelderland 3 november 2016, AWB 15/2830

 

Terug