IP Parking gaat verhuizen!

Op maandag 2 September aanstaande gaat IP Parking verhuizen naar een nieuwe locatie. Het huidige bedrijfspand in Helmond is te klein geworden.

26 augustus 2013

IP Parking heeft bij haar keuze voor een nieuwe passende huisvesting de afweging gemaakt tussen nieuwbouw of het hergebruiken van een bestaande locatie. Vanzelfsprekend biedt nieuwbouw het voordeel dat een bedrijfspand als een maatkostuum kan worden gebouwd en er maximale invloed is op de ruimte, indeling, logistiek en uitstraling.

 

Anderzijds heeft IP Parking, vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook oog voor gewenste ruimtelijke ontwikkelingen waarbij de overheid aanstuurt op revitalisering van reeds bestaande bedrijventerreinen. Na een grondige studie hebben wij besloten over te gaan tot herinrichting en beeld verfraaiing van een bestaand bedrijfspand in Deurne. Hiermee geeft IP Parking invulling aan de, door gemeente Deurne en provincie Noord-Brabant, opgestelde beleidslijn Revitalisering Bedrijventerreinen en geeft ons bedrijf in de praktijk blijk van haar maatschappelijke duurzame betrokkenheid.

 

Het nieuwe bezoek/post adres wordt:IP Parking B.V.Industrieweg 195753 PB Deurne

 

Het huidige algemene telefoonnummer (0492-521133) blijft gehandhaafd. Dit geldt ook voor ons supportnummer dat 24/7 bereikbaar is.

 

Het huidige faxnummer 0492-553275 blijft niet gehandhaafd, het nieuwe faxnummer van IP Parking wordt 0492-820919.

 

 

Terug