Privacy First verliest, kentekenparkeren mag

De rechter heeft uitspraak gedaan in de zaak die Privacy First had aangespannen tegen de gemeente Amsterdam. Privacy First spande een kort geding aan om kentekenparkeren definitief te laten afschaffen; anoniem parkeren moet mogelijk zijn in hun ogen. De rechter oordeelde anders.

21 september 2016

Uitspraak:

"kentekenparkeren op straat: inbreuk privacy minimaal"

 

Voorgeschiedenis

In 2015 won Privacy First voorzitter Bas Filippini een rechtszaak tegen kentekenparkeren. Dit oordeel werd vervolgens bevestigd door de Hoge Raad. Toch ontving de voorzitter dit jaar opnieuw een parkeerboete nadat hij om privacyredenen had geweigerd zijn kenteken in te voeren. Daarmee was voor hem de maat vol en spande een kort geding om kentekenparkeren definitief te laten afschaffen.

 

Minimale inbreuk op privacy

De zaak diende op 7 september en op 21 september heeft de rechter uitspraak gedaan in de zaak privacy first vs gemeente Amsterdam inzake kentekenparkeren. De rechter heeft geoordeeld dat de systematiek die de gemeente Amsterdam hanteert niet in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, en dat de minimale inbreuk op de privacy in verhouding staat met het doel, namelijk efficiënt handhaven op parkeerbelasting.

 

Bron: parkeer24

 

Terug