De Opgang

08 juli 2021

Eind 2020 is het IP Parking gegund om circa 30 parkeergarages te ondersteunen in de Gemeente Amsterdam. Momenteel worden hier verschillende parkeermanagementsystemen gerealiseerd. 

De Opgang

Naast de parkeergarage "Boven 't Y" is nu ook "De Opgang" een parkeergarage in Amsterdam met een IP Parking parkeermanagementsysteem (ParkBase). Het voordeel van ParkBase is dat er verschillende oplossingen aan gekoppeld kunnen worden. Een van de oplossingen waar De Opgang voor gekozen heeft is de IP Door, een deurlezer voor álle loopdeuren.

 

IP Door 

De IP Door representeert net als alle producten van IP Parking de flexibiliteit van de apparatuur. Net als de IP2 en veel andere producten is de IP Door ook modulair uitbreidbaar en 100% webbased.

 

Meer informatie over de IP Door?

 

De IP Door 

 

 

 

Terug

Projectfotografie

Projectlocatie