Science Park TU/e

Het Science Park van de TU Eindhoven heeft te maken met een dubbele uitdaging op het gebied van parkeren. Enerzijds is er minder ruimte om de auto's te laten parkeren op maaiveldniveau, anderzijds neemt het gebruik van de campus de komende jaren toe. Onderdeel van de integrale oplossing is een nieuw parkeersysteem, gebaseerd op kentekenherkenning.

20 november 2015

Bert Verheijen van de Dienst Huisvesting van de TU/e: "Het zoveel mogelijk laten verdwijnen van parkeren op maaiveldniveau past in de gezamenlijke ambitie van gemeente en TU/e om te komen tot een groene campus. Een ambitie waarin ook het stimuleren van alternatieven voor de auto past en het in de toekomst realiseren van gebouwde parkeervoorzieningen. Uitgangspunt daarbij is overigens niet de norm, maar de noodzaak." Hij legt uit: "We gaan het huidige aantal maaiveldparkeerplaatsen en het gebruik ervan monitoren en stemmen daar de grootte van de te realiseren gebouwde voorziening op af."

 

Momenteel beschikt de campus over 1.917 maaiveldparkeerplaatsen, en 244 parkeerplaatsen in garages. Deze parkeerplaatsen zijn verdeeld over twaalf zones. Ze worden op normale dagen door zo'n 1.700-1.800 auto's gebruikt en op piekdagen door circa 2.000. Verheijen: "Daarnaast worden op extreem drukke dagen, zoals Open Dagen, tijdelijk extra parkeervoorzieningen op het gras gerealiseerd." Verheijen verwacht dat door het stimuleren van alternatieven zoals OV, de fiets c.q. e-bike en deelauto's een kwart van de automobilisten de auto zal laten staan, waardoor het aantal maaiveldparkeerplaatsen voldoende blijft om de groei van de komende jaren op te vangen.

 

Smart Parking
Verheijen houdt zich op de campus ook al een aantal jaren bezig met smart parking: "In eerste instantie was het idee om bezoekers van de campus via een navigatie-app te leiden naar een parkeerplaats in de buurt van het gebouw en de persoon voor wie ze komen. Het was daarbij de bedoeling dat de beschikbaarheid van maaiveldparkeerplaatsen via een intelligente camera in de app getoond zou worden. De navigatie-app zou ook een deel voor voetgangers bevatten: eerst van de parkeerplaats naar het gebouw en vervolgens binnen het gebouw naar de betreffende ruimte." Hoewel het idee technisch volledig realiseerbaar was, sneuvelde het idee uiteindelijk. Vanwege de vele bomen zou het te kostbaar worden om intelligente camera's op te hangen en aanvullende voorzieningen uit te voeren voor GPS-ontvangst in de gebouwen.

 

De introductie van het huidige systeem van kentekenherkenning medio april viel samen met de introductie van betaald parkeren, ook voor medewerkers. Verheijen legt uit hoe het werkt: "De medewerker heeft in zijn persoonlijke digitale parkeerabonnement het kenteken van zijn auto ingevoerd. Als hij in die auto naar een van de drie ingangen op de campus komt, gaan de slagbomen automatisch open omdat het systeem dankzij een camerascan bij de ingang zijn auto herkent. De medewerker kan maximaal twee kentekens invoeren op zijn parkeerabonnement. Komt hij in een andere auto, dan heeft hij twee mogelijkheden: zijn medewerkerspas gebruiken of een kaartje trekken."De scancamera's staan niet alleen bij de drie ingangen, maar ook bij de twaalf parkeerzones." Het systeem registreert dus ook in welke zone de auto geparkeerd staat. Aan het systeem is bovendien een parkeerverwijssysteem gekoppeld, dat de hoeveelheid vrije parkeerplaatsen per zone laat zien. Overigens is iedereen vrij om te parkeren waar hij wil, het systeem beperkt de toegang niet tot een bepaalde zone."

 

Abonnementen
Verantwoordelijk voor het beheer van het systeem is Mirjam Jahnke, Afdelingshoofd Safety & Security en Locatiemanagement bij de Dienst Interne Zaken. "We hebben inmiddels ca. 2.900 abonnementen uitgegeven aan zowel medewerkers van de TU/e als aan medewerkers van de op de campus gevestigde bedrijven. Daarbij gaat het zowel om individuele abonnementen, waarbij de medewerker betaalt, als om werkgeversabonnementen, waarbij een werkgever voor zijn medewerkers betaalt. De individuele medewerker die zelf betaalt, regelt dit via een digitale wallet. In geval van betaling door de werkgever, krijgt de werkgever maandelijks een factuur van het aantal afgenomen abonnementen."

 

Elke TU/e-medewerker heeft daarnaast op basis van een fulltime dienstverband, in combinatie met het arbeidspatroon (hoeveel dagen ben je aanwezig op de TU/e), recht op twaalf vrije dagen. Jahnke: "Het systeem boekt per kalenderjaar eerst deze dagen af, voordat er geld wordt afgeschreven. Dat houdt dus ook in dat de medewerker niet zelf kan bepalen wanneer hij van zijn gratis dagen gebruik wil maken. Het systeem van kentekenherkenning is erop gericht om het parkeren voor de vaste gebruiker van het TU/e Science Park eenvoudiger te maken. De intentie is dat de TU/e dit ook gaat toepassen voor de incidentele bezoekers, die sinds 2006 al moesten betalen voor parkeren. De installaties worden dan geschikt gemaakt voor mobiel parkeren (GSM parkeren).

 

Bron: Parkeer24

 

Terug

Projectfotografie

Projectlocatie