Privacy beleid

 

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?


IP Parking is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden alleen aan externe partijen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verstrekt indien daar een geldige grondslag voor is. Bijzondere persoonsgegevens worden alleen verwerkt indien daar toestemming van de betrokkenen of een andere wettelijke grondslag voor is.

 

Er vindt alleen doorgifte van persoonsgegevens plaats binnen de EER. Indien doorgifte aan externe partijen buiten de EER plaatsvind, is dit aan een land die op de landenlijst van de Europese Commissie staat.


Indien IP Parking gebruik maakt van de diensten van een verwerker, mag deze verwerker, of een door hem ingezette sub verwerker, alleen persoonsgegevens buiten de EER doorgeven na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IP PARKING.

 

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?


Om op uw verzoeken te antwoorden en u geïnformeerd te houden
Wij verwerken persoonsgegevens van u als u ons contactformulier invult, inschrijft op de nieuwsbrief of reageert op een vacature.

 

Voor dit doel verwerken wij persoonsgegevens zoals uw naam, uw e-mailadres en uw telefoonnummer.

 

Om uw vragen te beantwoorden en informatie uit te wisselen
Als u ons vragen stelt per e-mail of telefoon, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken met als doel om deze vragen te beantwoorden.

 

Voor dit doel kunnen wij persoonsgegevens zoals uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw correspondentie met IP Parking en alle andere persoonsgegevens die relevant zijn voor het beantwoorden van uw vragen, verwerken.

 

Voor het technisch en functioneel beheer van de websites
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens voor het technisch en functioneel beheer van onze websites om te verzekeren dat de website u een optimale gebruikservaring biedt.


Voor dit doel is het mogelijk dat wij persoonsgegevens, zoals de pagina's die u bezoekt, de gebruikte browser, geografische data (bv. uw locatie), uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek, verwerken

 

Met wie worden uw gegevens gedeeld?


Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uitvoeringsverplichtingen (bv. hosting website) of indien de wet of een (administratief)rechterlijk bevel ons hiertoe verplicht.
Persoonsgegevens worden door ons niet gedeeld, verhuurt of verkocht aan derden, tenzij daar toestemming voor is gegeven in de verwerkersovereenkomst.


IP Parking verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Hoe worden uw gegevens beschermd?


IP Parking maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, zoals firewalls en beveiligde servers om zo uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, wijzigingen, openbaarmaking of verkrijgen van toegang.

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens voor vermelde doeleinden bewaard?


IP Parking verwijderd persoonsgegevens zodra deze geen doel meer hebben. Voor de doeleinden van technisch en functioneel beheer van de website kan het zijn dat specifieke gegevens langer bewaard worden.

 

Hoe kunt u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen?


Voor vragen, klachten en inzage en correctie in uw persoonsgegevens en verwerking daarvan kan er contact opgenomen worden met de functionaris gegevensbescherming via privacy@ipparking.com. Voor klachten inzake ongeoorloofde verwerkingen kunt u terecht bij de toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookie beleid

 

Lees hier ons volledige cookie beleid

 

 

Nog vragen?


Voor verdere vragen kan contact opgenomen via privacy@ipparking.com