Nijmegen schept meer parkeerruimte

's Avonds en 's nachts parkeren in de Nijmeegse parkeergarages wordt goedkoper, voor op straat parkeren moet langer worden betaald. De gemeente wil zo meer plek vrijmaken voor de binnenstadbewoners.

21 augustus 2012

Het plan is een van de onderdelen van de dinsdag door B en W vastgestelde parkeernota. Als bezoekers goedkoper in de garages kunnen parkeren, kunnen de binnenstadbewoners hun auto dichter bij huis kwijt, is de gedachte.

 

Er komt een beter verwijssysteem tussen de diverse parkeergarages. In en rond de binnenstad is er sinds het gereedkomen van de nieuwe Keizer Karelgarage en de garage achter de Hezelpoort voldoende parkeercapaciteit, aldus B en W. Wel moet die beter worden benut. Een nieuw systeem moet bezoekers naar garages leiden waar voldoende plek is.

 

Verder bevat de nota onderdelen als:

- verruiming van het aantal uren op de bezoekersvergunning die centrumbewoners aan bezoek kunnen geven,

- centrumbewoners kunnen hun vergunning voortaan via internet aanvragen en wijzigen,

- meer parkeervergunningen voor ondernemers in het centrum,

- het avondparkeren wordt uitgebreid naar de wijken die grenzen aan het centrum, de zogeheten 'eerste schil'.

 

Terug