Beveiligde truckparking effectief

Beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens effectief

20 juni 2012

Het beveiligen van vrachtwagenparkeerplaatsen met camera's leidt tot een forse daling van de criminaliteit op die locaties. Wel wijken criminelen uit naar anders plekken om hun slag te slaan. In 2009 is de pilot Secure Lane 2009 gestart. Secure Lane is een cameratoezichtssysteem op vrachtwagen parkeerplaatsen, bedrijventerreinen en verzorgingsplaatsen langs de autosnelwegen dat is aangesloten op het politienetwerk. Door de toepassing van slim cameratoezicht is de criminaliteit op de aangesloten parkeerplaatsen langs de snelwegen A67, A58, A16 teruggedrongen. Het aantal zeilsnijdingen van vrachtvervoer op de parkeerplaatsen langs deze snelwegen is tot een minimum gereduceerd; het aantal incidenten is op jaarbasis teruggelopen van 74 naar slechts 4. Tegelijkertijd is in de pilot geconstateerd dat het succes van Secure Lane voor zogenoemde ‘side-effects' heeft gezorgd, aldus het ministerie van Veiligheid en Justitie. Criminelen die het voorzien hebben op ladingdiefstal zijn uitgeweken naar andere plekken op hoofd- of onderliggende wegennet. Verder hebben de verzorgingsplaatsen een beperkte capaciteit, het succes van Secure Lane legt een grote claim op deze beperkte capaciteit. Tenslotte kunnen veilige gratis parkeerplaatsen op het hoofdwegennet leiden tot marktderving bij private parkeerterreinhouders op het onderliggende wegennet. In de stichting Secure Lane zijn onder meer transporteurs, de verladers, de verzekeraars en benzinestation- en wegrestauranthouders vertegenwoordigd. In overleg met de ministeries van IenM en Veiligheid en Justitie wil men nu meer gaan inzetten op beveiligde privé gefinancierde truckparkings op het onderliggende wegennet. Daarbij wordt onderzocht op welke wijze de vrachtwagens daadwerkelijk van de private truckparkings gebruik gaan maken. En er zal onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden om een lange verblijfsduur op verzorgingsplaatsen op het hoofdwegennet te beperken.

 

Klik hier voor het nieuwsbericht op verkeersnet.

 

Terug