Bedrijfsparkeren

Bereikbaarheid en parkeren zijn van essentieel belang voor het aantrekkelijker maken van een bedrijfsverzamelgebouw. Parkeren maakt deel uit van de reis die de huurder of bezoeker aflegt.

Parkeren kan de keuze voor een bedrijf, herhalingsbezoek en potentiële klanten positief beïnvloeden, o.a. door optimale parkeervoorzieningen te bieden en beleving te creëren.