Tokenization

De term tokenization klinkt steeds vaker binnen de betaal- en parkeerwereld. Tokenization kan op verschillende manieren worden toegepast. Zo is er een verschil tussen Payment Tokens en Security Tokens.

 

Payment Tokens worden gebruikt om betalingen te verrichten. Apple Pay is een voorbeeld van een betaalmethode waarbij Payment Tokens worden gebruikt.

 

Waar Payment Tokens worden gebruikt om betalingen te doen, hebben Security Tokens een heel andere toepassing. Een voorbeeld hiervan is het parkeren in een parkeergarage. Hierbij wordt bij het inrijden van de garage de bankkaart gescand (Dip&Go of Tap&Go) en het pasnummer omgezet naar een Security Token. Bij het uitrijden wordt dezelfde pas weer gescand en kan op basis van Security Token de parkeertijd worden bepaald en worden afgerekend. Hierdoor is het niet nodig om een kaartje nemen.

 

Bij het omzetten van een kaartnummer naar een Security Token wordt gebruik gemaakt van hashing, versleuteling en geheime sleutels. Iedere keer als hetzelfde kaartnummer X wordt aangeboden, resulteert dit in hetzelfde Security Token Y. Het is echter niet mogelijk om het Security Token Y weer terug te toveren tot het kaartnummer X. De berekening van kaartnummer naar Security Token is dus een eenrichtingsstraat.