Project management

Maatwerk in projecten

Elk project is uniek en vraagt om een aanpak op maat. Bij IP Parking begrijpen we dat als geen ander. Daarom leveren we maatwerk, rekening houdend met uw voorkeuren en wensen. Denk daarbij o.a. aan het betreffende tekenwerk, de gewenste netwerken, benodigde bekabeling, configuraties, infra en eventuele toekomstige uitbreidingen. Tegelijk beseffen we dat bij het realiseren van een project efficiency en doorlooptijd van groot belang zijn. Daarom hanteren we een vaste projectaanpak die bestaat uit diverse fases; consulting, planning, realisatie, oplevering, training en evaluatie/follow-up. Zijn er nog restpunten, dan worden deze door onze projectleiders snel en adequaat opgelost.

 

Informatie aanvragen

Uw projectleider

Mocht IP Parking de opdracht gegund krijgen, dan zal er in eerste instantie een gesprek plaatsvinden met alle betrokkenen binnen onze organisatie en daarna met u (eerste reguliere overleg). U krijgt van ons een projectleider toegewezen die op zal treden als dé centrale persoon voor u. U heeft dus één aanspreekpunt voor al uw vragen of opmerkingen. Het is diezelfde projectleider welke zorg draagt voor het aansturen en communiceren met alle derde partijen.

Implementatietekeningen

Tijdens het implementatieproces is een goed implementatie tekeningenpakket onontbeerlijk om ervoor te zorgen dat de projecttechnici de installatiewerkzaamheden goed uit kunnen voeren en niet voor verrassingen komen te staan tijdens de plaatsing van de parkeer-, intercom- en CCTV-apparatuur. Daar onze apparatuur 100% web-based is, kan de benodigde bekabeling drastisch gedowngraded worden.

 

 

Het tekeningenpakket is opgebouwd uit:

• Opstellingsvoorstellen voor de plaatsing van de apparatuur

• Blokschema van het totale systeem
• Kabellijst van het totale systeem
• Aansluitschema
• Apparatenlijst
• Projectspecifieke informatie van het project

FAT (Factory Acceptance Test)

Wanneer de apparatuur geproduceerd is en gereed staat voor transport kunt u de apparatuur bij IP Parking komen afnemen en controleren of testen op de juiste werking. Of u er nu voor kiest om wel of geen FAT test uit te voeren, het spreekt voor zich dat de apparatuur door IP Parking altijd uitgebreid wordt getest en intern als geheel werkend wordt aangesloten voordat deze naar de betreffende locatie wordt getransporteerd.

SAT (Site Acceptance Test)

Voordat de installatie opengesteld wordt voor publiek, wordt deze getest op de gewenste en correcte werking op locatie. Dit gebeurt in het bijzijn van uw medewerkers.

Risico-analyse

Natuurlijk zijn er allerlei factoren die de oplevering kunnen vertragen. Maar met een duidelijk en overzichtelijk tijdschema, gecombineerd met een goed implementatieplan en een periodieke voortgangsrapportage, kunnen mogelijke problemen al in een vroegtijdig stadium worden opgemerkt. Door de nauwe samenwerking met ons installatiebedrijf zijn er voldoende monteurs ter beschikking om bij eventuele vertraging of calamiteiten bij te springen.

Training

Voor oplevering van de installatie wordt een interne training door ons verzorgd voor het management en 1e-lijns personeel.

 

Na oplevering vindt een training plaats bij u op locatie. Tijdens deze training wordt er met name aandacht geschonken aan uitleg over de geïnstalleerde hardware. Ook is er tijdens de training tijd beschikbaar om eventuele vragen die betrekking hebben op de beheersoftware te kunnen beantwoorden.

 

Hierna zal IP Parking opnieuw op locatie komen om mogelijk resterende vragen van de beheerders en andere belanghebbenden te beantwoorden en daar waar nodig de instellingen te fine-tunen naar wens.