Booking Agent

De Booking Agent vormt een zelfstandige laag tussen ParkBase en de ParkeerWebShop

Voor deze architectuur is gekozen omdat op deze wijze de systeem performance van ParkBase nooit beïnvloed kan worden door de publieke reserveringsshop. Deze is immers publiekelijk toegankelijk met alle risico's van dien.

 

In ParkBase is het mogelijk om gedurende een tijdsperiode een aantal parkeerplaatsen beschikbaar te stellen voor reserveringen. Dit gebeurt met het reservering schema. Een reserveringsschema heeft de volgende instellingsmogelijkheden:

 

 • Naam
 • Start datum en tijd
 • Eind datum en tijd
 • Faciliteit
 • Aantal parkeerplaatsen
 • Datum en tijd waarop het aantal te verkopen plaatsen moet worden gealloceerd
 • Datum en tijd waarop de allocatie van plaatsen vervalt
 • Kleinste eenheid van reservering in uren
 • Lijst van webshops van parkeerplaatsen

 

De plaatsen die zijn opgegeven in een schema, kunnen worden verkocht door één of meerdere resellers via hun webshops. Als aan een schema meerdere resellers zijn gekoppeld, hebben deze allemaal eenzelfde prioriteit. Dit houdt in, dat als één reseller snel veel plaatsen verkoopt, de andere resellers achter het net kunnen vissen. Om dit te voorkomen zou voor elke reseller een apart reservering schema kunnen worden aangemaakt. Indien u zelf parkeerplaatsen online gaat verkopen gelden dezelfde spelregels.

 

Via ParkBase kan een reservering schema worden aangemaakt. Een schema kan worden verstuurd naar de Booking Agent. Het beschikbaar stellen van parkeerplaatsen wordt uitgevoerd door de ParkBase. Deze controleert elk uur of er plaatsen moeten worden vastgelegd of vrijgegeven aan de hand van de ingestelde reservering schema's. Per schema wordt bijgehouden hoeveel plaatsen er daadwerkelijk zijn gereserveerd.


Gereserveerde parkeerplaatsen worden in mindering gebracht op de capaciteit. Om zichtbaar te maken voor de beheerder waar de plaatsen voor gebruikt worden wordt er per faciliteit een nieuw soort teller geïntroduceerd: de allocatie teller. Deze geeft aan hoeveel plaatsen zijn vastgelegd voor reserveringen.


Bij volcontrole van niet-reserveringen wordt het aantal bezette plaatsen afgezet tegen de actieve capaciteit (= capaciteit – gereserveerde parkeerplaatsen).

 

Normaal wordt het tariefschema van het aan Booking Agent gekoppelde profiel toegepast om tarief te berekenen. Het is echter mogelijk om een ander tarief toe te passen als er minder dan een instelbaar aantal plaatsen is gereserveerd. Dit om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de eerste 100 reserveringen 'vroegboekkorting' krijgen.


In een reservering schema kan een lijst van tariefstappen worden ingesteld. Een tariefstap heeft de volgende attributen:

 

 • Aantal plaatsen
 • Tariefschema
 • Omschrijving. Aan de klant te tonen omschrijving van speciaal tarief, b.v. 'Vroegboekkorting'.

 

Het is mogelijk dat een persoon die op een bepaald tijdstip wil parkeren in een bepaalde faciliteit via een webshop een parkeerplaats reserveert en betaalt. Deze webshop kan een product zijn dat is ontwikkeld door IP Parking, of een systeem van een derde partij.

 

ParkBase biedt aan deze web shops de mogelijkheid om reserveringen voor bezoekers aan te melden. Bij on-line betaling, vindt de financiële afwikkeling van de reservering plaats in de webshop. De berekening van het tarief vindt wel plaats in Booking Agent. De Booking Agent biedt aan het externe systeem de volgende diensten:

 

 • Opvragen of er een te reserveren parkeerplaats beschikbaar is tijdens een op te geven periode, inclusief berekenen tarief.
 • Vastleggen van een reservering tijdens een op te geven periode.
 • Wijzigen van een eerder gemaakte reservering.
 • Annuleren van een reservering.
 • Lijst retourneren van vrije tijdvakken tijdens een op te geven periode.

 

Nadat een reservering is aangemeld in Booking Agent, wordt deze aangemeld in ParkBase als een bezoeker. In ParkBase zijn bezoekers altijd gekoppeld aan een bedrijfsaccount. Het bedrijfsaccount is in dit geval de verkoper van de reservering, dus de eigenaar van het externe systeem. Hierdoor is het ook mogelijk om overschrijdingen op reserveringen te factureren aan die partij.

 

De bezoeker kan zich identificeren d.m.v. kenteken of met een PIN code. Het kenteken wordt ingevoerd in de web shop; de PIN code wordt gegenereerd door Booking Agent. Wanneer een bezoeker buiten de gereserveerde tijd parkeert, moet er een tarief worden berekend. Dit extra tarief kan door de bezoeker zelf worden betaald in de garage.


De controle op beschikbaarheid vindt plaats in Booking Agent, niet in ParkBase. ParkBase moet een reservering dus altijd vertalen naar een bezoeker, onafhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen.

 

Informatie aanvragen  

 

Terug